onsdag den 5. november 2014

Skoleaftale med forlaget Praxis vedr. eux

EUC Syd har sammen med syv andre skoler indgået en aftale med forlaget Praxiz (tidligere Erhvervsskolernes Forlag) om udvikling af undervisningsmateriale til eux. Af aftalen fremgår det bl.a., at nogle af de lærere, som underviser på eux, skal deltage i en række møder med forlaget for at give input til relevant undervisningsmateriale. Vi vil i nærmeste fremtid kontakte de lærere, som vi forestiller os skal involveres i dette arbejde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar