fredag den 29. maj 2015

EUX grundforløbet til kommende skoleår

Da de første 40 uger på eux (det såkaldte grundforløb GF1 og GF2) foregår efter eud-bekendtgørelsen, har skolen besluttet at det fremadrettet primært skal være eud-lærere, som står for undervisningen i grundforløbet.
Når eux-eleverne forsætter i hovedforløbet, vil de teoretiske fag være på gymnasieniveau, hvorfor undervisningen skal varetages af htx-lærere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar