tirsdag den 18. august 2015

Fokus på matematikundervisningen

Mange af vores elever har svært ved matematik - både når de starter på vores gymnasium og i løbet af deres uddannelse. Det skaber ikke kun udfordringer i matematik, men også i de øvrige naturvidenskabelige fag, hvor matematik er et vigtigt redskab.

Derfor har skolen besluttet at sætte særligt fokus matematikundervisningen i de kommende skoleår. Der har allerede været afholdt en matematikdag (den 4. august i Tønder) med deltagelse af lærere fra alle htx-afdelinger, IB og hhx Tønder. Den 26. august afholdes matematik temadag i Aabenraa med fokus på programmet Maple og hvordan det kan bruges til at forbedre elevernes matematiske færdigheder. Den 4. september gennemføres en matematikkonference i Sønderborg, hvor lærere fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne mødes for at drøfte udfordringen med elevernes matematikkundskaber.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar