mandag den 17. august 2015

Undervisningsmateriale om affald og genbrug

I 2014 søgte Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og uddannelsesnetværket House of Science penge til at udvikle et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Visionen er at gøre de unge mennesker på ungdomsuddannelserne mere bevidste om deres produktion af affald og betydningen heraf, så de bliver motiveret til at sortere deres genanvendelige affald fra, handle mere bevidst ind og bortskaffe miljøfarligt affald korrekt. Formålet er at forberede dem til et grønt voksenliv.
 
Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med en række lærere og elever for at sikre, at opgaverne tilbyder begge parter et let tilgængeligt, interessant og lærerigt indhold. Derfor er der i workshops og arbejdsgrupper arbejdet grundigt med de behov og ønsker, der ofte opstår i et klasselokale. For at sikre det faglige indhold har der igennem hele processen også deltaget affaldskonsulenter, affaldsøkonomer og kommunikationsrådgivere.
 
Materialet er gratis og kan tilgås fra hjemmesiden http://findskjulteskatte.dk/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar