onsdag den 9. september 2015

Fokuserer vi mere på aktive elever end på elevernes læring


Idealbilledet af det aktivt deltagende menneske gennemsyrer uddannelsessektoren. Men kommer fokus på at skabe aktive elever til at skygge for de stille, de udfordrede og alle de andres læring?

I DPU´s magasin Asterisk er der en artikel af lektor Lotte Hedegaard-Sørensen, konsulent ved EVA Thea Nørgaard Dupont og professor Hans Siggaard Jensen der sætter ovenstående til debat, med udtalelser som:

Evnen til at få de ikke-aktive med kompliceres af, at lærerne i dag står i et historisk stort krydspres blandt andet i forhold til krav om at arbejde inkluderende og differentieret. Presset kommer fra lovgivning, forvaltninger og teoretikere og betyder blandt andet, at læ- rerne ofte for ensidigt kommer til at fokusere på elevernes aktive deltagelse i undervisningen, mener Lotte Hedegaard-Sørensen. »Lærerne bliver bedt om at styre efter mål og arbejde med synlig læring, så det gør de. Den perfekte elev, der er aktiv på de rigtige tidspunkter og de rigtige måder, bliver derfor også et ideal for læreren, fordi netop dén elev bekræfter, at læreren selv er en succes,« pointerer Lotte Hedegaard Sørensen.

» Det er et tydeligt mønster i vores undersøgelse, at lærerne ser den gode elev som den aktivt deltagende elev, der bidrager til undervisningen.« Evalueringskonsulent Thea Nørgaard Dupont

»Før lærte du noget, blev udlært, og så var du mester. Men i livslang lærings-perspektiv får vi aldrig fornøjelsen af at være færdige med noget. Du er hele tiden på vej til at blive en anden.« Professor Hans Siggaard Jensen

»De elever, der ikke får det ideelle stempel som aktive deltagere, glider i baggrunden, og deres måde at deltage på bliver besværlig, forkert, usynlig eller italesat som et disciplineringsproblem. Så vi ender med et meget stort antal udenfor.« Lektor Lotte Hedegaard-Sørensen

Er du interesseret i at læse artiklen i sin helhed kan den findes her:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar