tirsdag den 1. september 2015

Opdatering af studieregler

Vores studieregler er ved at blive opdateret. Fremadrettet vil forældre blive orienteret allerede når eleverne får henstillinger af studieguiderne pga. for meget fravær. Tidligere var det først ved advarsler fra afdelingschefer, at forældrene fik tilsendte et brev. Årsagen til ændringerne er dels, at vi håber det kan nedbringe fraværet og frafaldet hos eleverne, når de bliver presset fra flere sider, dels at en del forældre er kede af, at de først bliver informeret, når eleverne får advarsler.


Studiereglerne kan ses på vores hjemmeside:


 http://www.eucsyd.dk/Alt-om-dit-studie-p%C3%A5-HTX/Studie-og-ordensregler-samt-eksamen/277

Ingen kommentarer:

Send en kommentar