fredag den 23. oktober 2015

Behov for at styrke elevers matematikforståelse

En rapport om matematik i de gymnasiale uddannelser anbefaler en ændring af fagets skriftlige prøver til eksamen.

Mange unge har vanskeligheder med faget matematik. Derudover er der stor forskel på elevernes forudsætninger, hvilket udfordrer lærerne. De skriftlige prøver til eksamen er også udfordret af stærke matematiske værktøjsprogrammer, og de faglige kompetencer blandt nyansatte matematiklærere viser faldende tendenser. Derfor er der brug for tiltag, der imødegår disse udfordringer, konkluderer en rapport, som Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har lavet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Selvom indholdet i de gymnasiale matematikfag generelt vurderes positivet, ses udfordringerne blandt andet på resultatet af de skriftlige prøver i matematik, hvor dumpeprocenten i matematik på B-niveau i perioden 2007-2014 har ligget mellem 15 procent og 30 procent. De nuværende opgaver til skriftlig eksamen i matematik kan ifølge rapporten i vid udstrækning løses med standardiserede teknikker, hvilket fører til et for instrumentelt og rutineorienteret fokus i matematikundervisningen. Problemet forstærkes af den omfattende digitalisering af undervisningen vha. matematikværktøjsprogrammer. Resultatet er mangler i elevernes evner til at overskue og løse matematikholdige problemer.
Rapporten peger på en række forslag til løsninger, for eksempel en dybtgående revision af de skriftlige prøver til eksamen samt et større samarbejde mellem grundskole og gymnasiale uddannelser. 
Rapporten vil indgå i regeringens arbejde med et kommende forslag til ændringer i de gymnasiale uddannelser.
Rapporten kan hentes via linket:
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF15/Okt/151022%20Matematikudredningen2015.pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar