mandag den 5. oktober 2015

Gymnasiet nu og i fremover

Med udgangspunkt i den viden, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har opsamlet siden gymnasiereformen i 2005, peger EVA på 4 centrale fokusområder i arbejdet med en kommende reform.


Hvor står gymnasiet i dag, og hvordan skal de gymnasiale uddannelser – stx, hhx, htx og hf – udvikle sig fremover? De spørgsmål er centrale med udsigten til en kommende reform af de fire uddannelser.


De gymnasiale uddannelser har siden den seneste gymnasiereform på flere områder været igennem en forandringsproces. 2005-reformen har stillet krav til udviklingen af fagligheden  og samspillet mellem fagene. I takt med at alle gymnasiale institutioner er blevet selvejende, har der også været behov for nye måder at praktisere ledelse og organisering. Og endelig er søgningen til de gymnasiale uddannelser steget markant.

Notatet samler op på, hvor gymnasiet står i dag med særligt fokus på, hvad der vil være vigtigt at overveje i et kommende reformarbejde. Her er især 4 områder ifølge EVAs vurdering vigtige at sætte fokus på i det arbejde.

De 4 områder er:

  • Fastlæg hvilken faglighed, der skal styrkes
  • Gentænk rammerne for faglig specialisering
  • Medtænk sammenhængen til det øvrige uddannelsessystem
  • Understøt implementeringen
 
Hent notatet Gymnasiet nu og fremover her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar