onsdag den 11. november 2015

Faglig udvikling I Praksis (FIP)

I disse uger deltager nogle af vores lærere samt ledelsesrepræsentanter i "Faglig udvikling I Praksis" (FIP) inde for henholdsvis engelsk, dansk og teknologi. Kurserne er hver på en dag, arrangeret af undervisningsministeriet og skal understøtte den faglige og didaktiske udvikling i de enkelte fag.
Kursusforløbene, som ledes af fagkonsulenterne, skal bidrage til at udvikle det faglige og fagdidaktiske arbejde på skolerne, faggruppe-samarbejdet på de enkelte skoler og netværkssamarbejdet på tværs af skolerne. Kursernes omdrejningspunkt er elevernes motivation og faglige udbytte, lærersamarbejde og videndeling gennem en praksisorienteret og dialogbaseret proces i det faglige miljø på den enkelte institution.Erfaringer fra bl.a. SIP viser, at dette fremmes gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilpasset den enkelte institutions udviklingsbehov og udviklingsmuligheder.

Målgruppen for kurserne er derfor to repræsentanter for den enkelte faggruppe på skolen samt en ledelsesrepræsentant med kontakt til den pågældende faggruppe.
I dag er Svenja, Alicja og Peter på FIP i engelsk (i Odense). Den 11.18 er Allan, Pernille, Agnete og Peter på FIP i dansk (i Odense). Den 8.12 er Rasmus, David, Gils og Jan på FIP i teknologi (i Holstebro).  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar