mandag den 8. december 2014

Gymnasier til fremtiden

Under denne overskrift har regeringen i december 2014 udgivet deres udkast til en justering af det nuværende gymnasium.
I oplægget peges der på især seks centrale udfordringer:

 1. Antallet af studieretninger
 2. Stærkere kvalifikationer - især i matematik
 3. De naturvidenskabelige fags rolle - løbende vejledning - ny teknologi - prøveformer
 4. Overgang fra grundskole til gymnasiale uddannelser
 5. Modernisering af HF
 6. Overgang fra gymnasie til videregående uddannelser


Af oplægget fremgår der en række hovedprincipper:

 • Forenkling og fleksibilitet - fire hovedindgange og færre studieretninger med mulighed for lokal tilpasning
 • Højere fagligt niveau - styrkelse af matematik og naturvidenskab samtidig med fastholdelse af bredden i fagrækken
 • Bedre udnyttelse af skoleåret til undervisning
 • Alle elever skal have mindst to valgfag
 • Bedre sammenhæng til videregående uddannelse - mindre behov for supplering
 • Styrket grundforløb
 • Eftersyn af kvalitetsniveau


Hele rapporten kan ses her:
Gymnasier til fremtiden

Ingen kommentarer:

Send en kommentar